تبلیغات
منادی

منادی
 
برخی، گناهان را کوچک می شمارند و بعضی، از ارتکاب گناهان کوچک، ابایی ندارند و معتقدند خداوند متعال این گونه گناهان را به راحتی می بخشد. نظر مبارک شما چیست؟

خداوند متعال، گناهان را در صورتی که آن ها را کوچک و سبک نشماریم و تکرار نکنیم، می بخشد. البته باید توجه داشت که خداوند فرموده است: اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، از دیگر بدی هایتان می گذریم». در واقع گناه، ایستادن در برابر خداست و این کار، کوچک و بزرگ ندارد. پس کوچکی گناه را نبینید، بلکه ببینید به چه کسی گستاخی کرده اید». گناهان کوچک، راهی به سوی گناهان بزرگ تر هستند و شیطان از گناهان کوچک نیز خوشحال می شود».

در نظر شما مصادیق بدترین گناهان چیست؟
گناهان کبیره، از همه بدترند. گناهانی مثل: شرک به خداوند، عاق والدین، آدم کشی، قسم دروغ، غافل بودن از عذاب الهی، ناامیدی از رحمت خدا، قطع صلة رحم، شراب خواری، قمار، نواختن موسیقی حرام و گوش دادن به آن، دروغ، سوگند و گواهی دروغ، پیمان شکنی، خیانت در امانت، دزدی، کم فروشی، کمک به ستمگر، سحر، اسراف، غرور، جنگ با مسلمان، ترک نماز، سخن چینی، مردم آزاری، حسد، هتک قرآن، کعبه و مساجد، تهمت، غیبت، فرار از جهاد، رباخواری، خوردن مال یتیم و...

چه کارهایی، اعمال نیک ما را محو و نابود می کند؟ آیا ممکن است یک گناه، سرنوشت کسی را تغییر دهد؟
بله، برخی از گناهان، انسان را نابود می کند. مثل فردی که گرفتار عاق والدین شود که دیگر هر عملی انجام دهد، وارد بهشت نخواهد شد»؛ حتی نمازش که بهترین عمل اوست، پذیرفته نمی شود. پس چگونه امید دارد اعمال دیگرش پذیرفته شود! همین طور درآمدهای حرام مانند ربا، مال یتیم، حق الناس و... که خورندة لقمه حرام، تا چهل شبانه روز نمازش قبول نمی شود و در این مدت، دعایش مستجاب نمی گردد، و هر گوشتی که از حرام بروید، آتش دوزخ بر آن سزاوارتر است».

باز در جایی گفته ام: شش چیز است که اعمال نیک را نابود می کند: مشغول شدن به عیب دیگران، سنگدلی، دنیاپرستی، بی شرمی، آرزوی بلند و ستمی که تمامی نداشته باشد». بنابراین باید خیلی مواظب بود. انجام گناه، ممکن است باعث تسلط فرد گمراهی بر انسان شود، تا آن جا که او، ولایت، امامت و نبوت را انکار کند، که در نهایت، به انکار خداوند، کفر و الحاد بینجامد».

ایا لازمة گناه نکردن، داشتن مقام عصمت نیست؟
این طور نیست. فقط باید اندکی مراقب چشم، گوش، زبان و دیگر اعضا و جوارح خود باشید تا به مقام سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و... برسید. برای ما معصومان هم زمینه و ابزار گناه وجود دارد، ولی معصیتی انجام نمی دهیم، چون ما به خواسته و رضای خدا می اندیشیم و حتی تصور نمی کنیم که بخواهیم در مقابل او بایستیم. ما رضای خدا را بیشتر از خواستة خودمان ـ حتی در کارهای خوب ـ دوست داریم و آن را مقدّم می داریم.

شاید در گذشته، گناهان کم تری بوده و یا انجام آن برای افراد ممکن نبوده است. در این مورد چه صحبتی دارید؟

فراموش نکنید که در هر زمانی، زمینه های گناه به تناسب امکانات، افراد و استعدادهای آن زمان مهیا و فراهم است. دین من، جاویدان است. اگر قرار باشد قوانین من فقط برای 1400 سال پیش باشد که برای انسان ها سعادت آور نخواهد بود. گناه نکنید تا سعادتمند شوید. ریشة بیماری ها و گرفتاری ها، گناه است. اگر انسان در تربیت خود و فرزندانش دقت کند، نفس او در مقابل گناهان مقاوم خواهد شد.

خداوند هم از احوال ما آگاه است. او می داند شما در چه شرایطی هستید و اگر شیطان را آفریده، راه نجاتی هم قرار داده است.مثلاً خوش اخلاقی که می تواند از صفات بسیار نیک هر انسانی باشد، ربطی به عصمت ندارد. اگر بنده ای در عبادت ضعیف باشد، با اخلاق نیکش، در آخرت به درجات بزرگ و منزلت های والا دست خواهد یافت».

شما فرموده اید برخی از گناهان، در این دنیا کیفر دارد. لطفاً در این باره برایمان توضیح دهید.
به عنوان مثال: ... اگر کم فروشی زیاد شود، قحطی و کمبود پدید می آید. اگر زکات اموال پرداخت نگردد، زمین دیگر برکتی برای زراعت و معادن نخواهد داشت. اگر صلة رحم قطع شود، ثروت ها در دست اشرار قرار می گیرد. اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، اشرار بر مردم مسلط می شوند و هر چه خوبان دعا کنند مستجاب نمی شود».

با توجه به این سخن، ممکن است برخی، به خاطر گناهان خویش، از عاقبت به خیری خود مأیوس شده باشند. راه جبران و نجات برای آنانی که در گذشته، گناهان زیادی انجام داده اند، چیست؟

من پیوسته گفته ام: درد شما گناه، و درمان آن استغفار است». باید توبه کرد، همة آدمیان خطا می کنند و بهترین آنها، توبه کارانند» و کسی که توبه می کند، مانند کسی است که گناهی نکرده است»؛ مخصوصاً جوان ها که هیچ کس نزد خدا، محبوب تر از جوان توبه کار نیست».

دربارة توبه، بیشتر برایمان بفرمایید.
توبة نصوح کنید. توبة نصوح، پشیمانی از گناهی است که مرتکب شده ای و آمرزش خواستن از خداست و این که هرگز به آن گناه باز نگردی».

به همین آسانی؟!
نشانة توبه کنندة واقعی، چهار چیز است: اخلاص در عمل برای خدا، رها کردن باطل و گناه، پای بندی به حق و شوق به انجام نیکی ها». اگر کسی خواست توبه کند، باید این چهار نشانه را در خود ببیند، وگرنه توبه اش واقعی نیست.

برای مان بفرمایید، از کجا بفهمیم که توبة ما قبول شده یا نه؟
هرگاه بنده ای توبه کند، ولی صاحبان حقوق مالی را از خود راضی نکند، تائب نیست؛ هرکس توبه کند، ولی به عبادتش نیفزاید، تائب نیست؛ و کسی که توبه کند، ولی لباس معصیت را عوض نکند، تائب نیست؛ و آن که توبه کند، ولی دوستان گنه کارش را عوض نکند، تائب نیست؛ و هر آن که توبه کند، ولی قلبش را به روی حقایق باز نکند و در مقام انفاق برنیاید، تائب نیست؛ و هرکس توبه کند، اما آرزویش را کوتاه و زبانش را حفظ نکند، تائب نیست؛ و هر آن که توبه کند، ولی بدنش را از غذای اضافی تصفیه نکند، تائب نیست. وقتی آن شخص، بر این خصلت ها مداومت داشته باشد، تائب است».

آیا راه دیگری هم برای جبران گناه وجود دارد؟
توبه، یک اصل است، اما خداوند، راه دیگری نیز نشان داده است و آن، این که: نیکی ها، بدی ها را از بین می برد». به همین خاطر، توصیه می کنم: هرگاه کار بدی کردی، کار خوبی انجام ده تا آن بدی را پاک کند». برخی از آن نیکی ها عبارتند از: صداقت، شرم، خوش خویی و سپاسگزاری». هم چنین انجام برخی از مستحبات، مثل غسل جمعه و زیارت اماکن شریفه.

یک بار، مردی نزدم آمد و گفت: گناهانم زیاد و اعمالم سست و اندک شده است؛ چه کنم»؟ به او گفتم: زیاد سجده کن، زیرا هم چنان که باد، برگ درختان را می ریزد، سجده نیز، گناهان را می ریزد». فرد دیگری هم به من گفت: هیچ کار زشتی نیست که نکرده باشم. آیا راه توبه باز است؟ به او توصیه کردم: به پدرت نیکی کن، امّا ای کاش مادر می داشت و به او نیکی می کرد، چون ارزش کارش بیشتر می شد.

هم چنین، خواندن نماز نیز در از بین بردن گناهان مؤثر است، در حقیقت، نماز، همانند آب جاری است که گناهان را محو می کند».

گرفتاری ها، بیماری ها، اندوه ها، و مرگ برای خوبانِ امّتم، کفارة گناه محسوب می شود.


نویسنده : هادی قطبیطبقه بندی: رسول اکرم(ص)،
[ چهارشنبه 16 دی 1394 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ بهانه بودن ] [ مصاحبه با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ]
درباره وبلاگ

بوی بهشت را با خود آورده ‏ای تا از جهنم دنیای ما، آرمان‏ شهر انسانیت بسازی و به آدمیان بیاموزی که «توحید»، بهترین معنای زندگی است.الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.
نظر سنجی
در عصر حاضر بیشتر به کدام سیره رحمت‌ للعالمین نیازمندیم؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
آخرین بروز رسانی :